Image 1 title

type your text for first image here

Image 2 title

type your text for second image here

Image 3 title

type your text for third image here

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 5 title

type your text for 5th image here

Sydfalster Kloakservice tilbyder
Højtryksspuling - Sydfalster Kloakservice


Spuling af tilstoppet kloak

Højtryksspuling af kloakken kan være nødvendigt, hvis kloakken er tilstoppet eller når kloakken begynder at vise tegn på, at noget er galt, det viser sig oftest ved, at der lugter grimt af kloak fra gulvafløb, at vandet løber meget langsomt ud af vasken, at vandet klukker, når det løber ud, eller at vandet stiger op fra toiletskålen, når det skylles ud.

Læs mere…
 
Kloakrensning - Sydfalster Kloakservice


Tjek husets brønde, det tid til at give nedløbsbrøndene et årligt tjek.

Hvorfor:
Nedløbsbrønde eller tagbrønde, som de også kaldes, er brønde / afløb, der er placeret under nedløbsrørene, typisk ved husets hjørner. Brøndene sørger for at lede regnvandet fra taget væk fra huset og videre ud i kloaksystemet. Nedløbsbrønden kan blive tilstoppet, når blade og andet skidt samler sig i brøndens sandfang. Sandfanget skal derfor renses jævnligt. Hvis brønden bliver stoppet, vil regnvandet samle sig rundt om huset, hvor det kan give skader på soklen eller trænge ind i kælderen.

Læs mere…
 
Omfangsdræn - Sydfalster Kloakservice


Et omfangsdræn kan være en god løsning på fugt i kælderen.

Det er dog en bekostelig affære og kræver de rette jordforhold.

Hvad er et omfangsdræn?
Et omfangsdræn kan sammenlignes med en nedgravet tagrende, som ligger langs fundament og ydermur på et hus og leder overskydende vand. Vandet kan enten være nedsivende overfladevand fra nedbør eller stamme fra høj grundvandsstand, som skaber et vandtryk mod huset. Omfangsdrænet leder vandet væk fra jorden og fører det til en regnvandsbrønd og videre til kloak og afløbssystem.

Læs mere…
 
Slamsugning - Sydfalster Kloakservice


Slamsugning er en effektiv metode til at fjerne vådt affald.

Har du behov for effektivt og hurtigt at få fjernet vand, slam, olie, kemikalier m.m., er jeg klar med kombivognen, som både kan spule og suge.
Når brønde og ledninger tilstopper, kan det medføre kostbare skader på bygninger, pladser og inventar, og kun en forebyggende vedligeholdelse kan forhindre sådanne skader i at opstå.
Brønde og ledninger skal regelmæssigt vedligeholdes med slamsugning og eventuelt efterfølgende højtryksspuling, så ledningerne renses for aflejret fedt, indtrængende rødder m.v.

Læs mere…
 
Sivebrønde - Sydfalster Kloakservice


Sivebrønd, brønd, hvorfra spildevand siver ud i jorden.

Den bruges til bortledning af spildevand, især fra enkeltejendomme. Sivebrønden er opbygget med nøddesten i bunden, hvorigennem spildevandet kan sive ud.

For at undgå tilstopning skal spildevandet forbehandles i en septiktank.

Læs mere…
 
TV - Inspektion - Sydfalster Kloakservice


Jeg tilbyder registrering af en ledningstilstanden ved gennemførsel af et kamera på den specifikke ledningsstrækning.


Herved kan registreres deformationer, forskudte rørsamlinger, indtrængende rødder mv. En typisk fejl ved rør som stopper til er planter og træer tæt ved kloakinstallationer, idet træernes rødder søger vand - og såfremt kloakrørene har mindre revner, vil rødderne ødelægge rørene og/eller medføre tilstopning.


synlighed score på ca 68/100 er " bedre end gennemsnittet "